ĐỀ XUẤT ATEQ

1 TẬP ĐOÀN
4 LĨNH VỰC

– Máy kiểm tra rò rỉ/dòng chảy
– TPMS và các công cụ
– Dụng cụ và thử nghiệm hàng không
– Di động điện tử

9

ĐỊA ĐIỂM SẢN XUẤT

40 Quốc Gia & 6 Châu Lục

40

Công ty con

8

Nhà phân phối

map_ateq

1975

Thành lập ATEQ

1981 Thiết bị phát hiện rò rỉ đầu tiên được sản xuất

1975 – Thành lập ATEQ
1981 – Thiết bị kiểm tra rò rỉ ATEQ đầu tiên được sản xuất
1985 – 1995 Mở công ty con tại Châu Âu- Châu Á- Châu Mỹ
1998 – Chứng nhận ISO 9001
2000 – Dòng sản phẩm mới : Dòng 5
2003 – Phòng thí nghiệm đầu tiên đạt ISO 17025
2004 – Bộ phận mới : công cụ TPMS
2008 – Mua lại các công ty hàng không
2010 –
Dòng sản phẩm mới của máy kiểm tra tĩnh pitot và bảo trì Pin.
2013 – Dòng sản phẩm mới : Dòng 6
2015 – Kỉ niệm 40 thành lập
2021 – Chuyên môn về giao thông bằng điện

2015 Kỉ niệm 40 năm

2021

Kinh nghiệm về giao thông bằng điện