KIỂM TRA THỂ TÍCH

Bộ kiểm tra thể tích của ATEQ được thiết kế để đo bằng cách so sánh giữa thể tích phần tham chiếu và thể tích phần kiểm tra. Do đó, bộ kiểm tra thể tích có thể đo mức lấp đầy giữa một thể tích đã biết bằng cách thực hiện hiệu chỉnh thể tích.

F620

F620 Test De Fuite Pour le Contrôle Qualité Industriel

Một câu hỏi ? Đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi nếu có bất kỳ yêu cầu nào!