Mối quan hệ giữa thể tích và áp suất trong ngành kiểm tra rò rỉ là gì?

Cảm biến phân rã áp suất chênh lệch uốn cong như thế nào để cho biết bộ phận kiểm tra hoặc bộ phận tham chiếu có bị rò rỉ hay không?

Đôi khi các sản phẩm kiểm tra không có lỗ để gắn ống hơi vào kiểm tra. Vì vậy chúng được đặt trong buồng(bell) để kiểm tra rò rỉ đầu vào – đo đạc lượng khí nén rò rỉ VÀO sản phẩm!

Những giá trị nào thường được coi là thấp và cao trong ngành kiểm tra rò rỉ?

CHUYỂN ĐỔI :

Mối quan hệ toán học giữa giá trị rò rỉ(cc/min) và độ giảm áp suất(Pa) khi nó xảy ra để kiểm tra rò rỉ là gì?

Hầu hết các công nghệ kiểm tra rò rỉ hiện đại, giống như kiểm tra giảm áp suất, tạo áp suất cho một bộ phận và ghi lại xem áp suất giảm trong bộ phận kiểm tra có giảm hay không và ở mức độ nào, biểu thị sự rò rỉ.

Các giai đoạn của kiểm tra rò rỉ là gì? Làm đầy, ổn định, kiểm tra và cân bằng áp suất

Định luật Boyles (PV=Không đổi), hay Định luật Khí lý tưởng (PV=nRT), là nguyên tắc vật lý chi phối khi kiểm tra rò rỉ không khí!

CHUYỂN ĐỔI ÁP SUẤT: CHUYỂN ĐỔI ÁP SUẤT

Một câu hỏi ? Đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi nếu có bất kỳ yêu cầu nào!