BỘ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA

4 BỘ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA CÓ SẴN :

– 2 chức năng | Bắt Đầu / Đặt Lại

– Mini RC6 | 2 Chức năng, Chương trình và màn hình Tăng/Giảm.

– TLC60 | 2 Chức năng / 2 Chỉ báo / Chương trình và màn hình Tăng-Giảm.

– TLC600 | Lập trình các thông số, chức năng, menu và kiểm tra kết quả.

ĐIỀU KHIỂN TỪ XA : 2 CHỨC NĂNG

ĐIỀU KHIỂN TỪ XA : ĐẶC TRƯNG

BẮT ĐẦU / ĐẶT LẠI

ĐIỀU KHIỂN TỪ XA : Mini RC6

ĐIỀU KHIỂN TỪ XA : ĐẶC TRƯNG

2 Chức năng, Tăng/ Giảm chương trình và màn hình hiển thị.

ĐIỀU KHIỂN TỪ XA : TLC60

ĐIỀU KHIỂN TỪ XA : ĐẶC TRƯNG

2 Chức năng/ 2 Chỉ báo/ Tăng-Giảm các chương trình và màn hình.

ĐIỀU KHIỂN TỪ XA : TLC600

ĐIỀU KHIỂN TỪ XA : ĐẶC TRƯNG

– Lập trình các thông số, chức năng, menu và kiểm tra kết quả.

TLC600 là điều khiển từ xa không dây mới được sử dụng với các thiết bị dòng ATEQ 6: F620, F28… Với nó, bạn có thể lập trình từ xa và dễ dàng các thông số, chức năng, menu và kiểm tra kết quả.

Những đặc điểm chính :

• Kết nối qua USB với máy kiểm tra rò rỉ

• Màn hình màu đồ họa với các điều khiển vận hành bằng menu đơn giản, trực quan

• SMART KEY: phím lập trình với chức năng người dùng

• Cáp USB dài 3 mét

Thông tin chi tiết về TLC 60 và 600, bao gồm các tính năng, thông số kỹ thuật và nhiều thông tin khác.

Một câu hỏi ? Đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi nếu có bất kỳ yêu cầu nào!